ad
年度最畅销唱片TOP10
2021年02月20日
0
.. .. .. .. ..

非常发烧网HiFi168 2021-02-20

 

 

架子鼓炫技

刘恒 李彦超

 • 专辑:鼓·达人
 • 语种: 纯音乐
 • 流派: Rap/Hip Hop
 • 唱片公司:北京音尚律动文化传媒有限公司
 • 发行时间:2018-02-28

https://y.qq.com/n/yqq/song/004XwtRJ3TtYme.html?ADTAG=h5_playsong&no_redirect=1

 

G弦上的咏叹调

翟慧莉 金文彬

 • 专辑:最美大提琴
 • 语种: 纯音乐
 • 流派:Classical
 • 唱片公司:北京音尚律动文化传媒有限公司
 • 发行时间:2017-08-29

https://y.qq.com/n/yqq/song/000Q42Tm191wH6.html?ADTAG=h5_playsong&no_redirect=1

 

梅花三弄

赵晓霞

 • 专辑:一点思念
 • 语种: 纯音乐
 • 流派:World Music
 • 唱片公司:北京音尚律动文化传媒有限公司
 • 发行时间:2017-07-04

https://y.qq.com/n/yqq/song/004040lC2EzWUu.html?ADTAG=h5_playsong&no_redirect=1

 

 

空山鸟语

王一婧

 • 专辑:胡琴随想
 • 语种: 其他
 • 发行时间:2009-08-01

https://y.qq.com/n/yqq/song/003ldahw0DrzOq.html?ADTAG=h5_playsong&no_redirect=1

 

大江东去

沈洋 杨立青

https://y.qq.com/n/yqq/song/001kFwOP2JMqQO.html?ADTAG=h5_playsong&no_redirect=1

 

 

 

忆王孙

杨青 刘杨

Sonata In G Minor For Cello And Piano, Op.19 (拉赫玛尼诺夫作品)

翟美莉

https://y.qq.com/n/yqq/song/001IlS6P1MC06C.html?ADTAG=h5_playsong&no_redirect=1

 

雪山春晓

苏畅

 • 专辑:一点思念
 • 语种: 纯音乐
 • 流派:World Music
 • 唱片公司:北京音尚律动文化传媒有限公司
 • 发行时间:2017-07-04

https://y.qq.com/n/yqq/song/001j5aRy3U5yxP.html?ADTAG=h5_playsong&no_redirect=1

 

 

山谷

刘恒 李彦超

 • 专辑:鼓·达人
 • 语种: 纯音乐
 • 流派: Rap/Hip Hop
 • 唱片公司:北京音尚律动文化传媒有限公司
 • 发行时间:2018-02-28

https://y.qq.com/n/yqq/song/001euo2x1Tvylm.html?ADTAG=h5_playsong&no_redirect=1

 


 

 

编辑:管理员1
0
.. .. .. .. ..